Overlegstructuren

De R.B.W. vertegenwoordigd in een aantal kwaliteits overleggen, te weten:

* Onderhoudscommissie BRL0503
* Commissie Betonstaal (op uitnodiging)
* College van Deskundigen
* NEN commissie 351 001 09 99 Betonwapening